?>

Advies:

Door theoretische en operationele ATC- kennis te delen kunnen wij rechtstreeks advies uitbrengen aan Instanties als ANSP’s, Aviation Consultancies of Overheden.

Dit doen wij o.a. door mee te werken in (verander-) projecten, meestal al vanaf de conceptfase om direct tijdens het tot stand komen van een z.g. “concept of operations” (Conops) of de review daarvan onze kennis en ervaring te delen.

system-engineering
System life cycle (ISO/IEC/IEEE, 2015)

Hoe eerder wij bij een project betrokken worden hoe beter omdat wij zo engineers en ontwikkelaars vanaf de start kunnen helpen een product te ontwikkelen dat in de ATC- praktijk een grote kans op acceptatie en introductie zal maken.
Waar het ATC-concepten betreft zullen operationele verkeersleiders altijd  betrokken moeten worden bij de uiteindelijke besluitvorming m.b.t. acceptatie, zij zullen het immers moeten uitvoeren. Onze ambitie is om een concept dermate goed aan de praktijk te laten aansluiten dat de kans op acceptatie door operationele verkeersleiders uitermate groot is.

Tevens worden wij gevraagd om operationele input te geven bij impact analyses van reeds ontwikkelde concepten en bij evaluaties van bestaande operaties.

De vraag naar vervoer door de lucht zal de komende jaren verder toenemen en de technische ontwikkelingen gaan snel.

Wij investeren veel tijd om de technische ontwikkelingen te volgen, met name m.b.t. de mogelijkheden van Performance Based Navigation (PBN), om bij het ontwerpen van (toekomstige) ATC-operaties de laatste ontwikkelingen te benutten .

                                                                      eureka-einstein

En wij gaan verder:

Tijdens onze medewerking aan uw projecten zullen wij uw ATC-kennis en begrip verder vergroten waardoor u in de toekomst ook zelfstandig tot een betere besluitvorming kunt komen .

Daarnaast verzorgen wij gerichte trainingen.

Bent U geïnteresseerd of heeft U vragen? contact schiphol-toren3

Offerte afbeeldingOfferte afbeelding