?>

FOUNDER:                                                                    

Hans van Weerdenburg
(ex-) Air Traffic Controller/Supervisor/Training Manager Schiphol

                                                                                                             IMG_1856 aangepast

Uit liefde voor het vak van Air Traffic Controller, heb ik mij  naast het operationele werk als verkeersleider gedurende mijn loopbaan breder georiënteerd dan alleen in de operationele aspecten van het vak en altijd extra werkzaamheden verricht met ATC, training en Human Factors als onderwerp.

Na meer dan 20 jaar on the job training en instructie op ATC-simulators te hebben gegeven, heb ik 11 jaar de functie van Training Manager Schiphol en Rotterdam-Den Haag Airport bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) vervuld voor zowel Toren- als Approach Control (TWR/APP).

In deze functie heb ik samen met de LVNL-afdeling Human Factor de basis mogen leggen voor een competentie gericht selectie- , opleidings- en beoordelingssysteem voor verkeersleiders op Schiphol.
Dit als onderdeel van een plan van aanpak om een tijdig antwoord te hebben op de toenemende vraag naar verkeersleiders en het inlopen van bestaande tekorten.
Dit systeem is inmiddels doorontwikkeld en ook breder toegepast bij het Commando der Luchtstrijdkrachten (CLSK) in Nederland en bij andere Air Navigation Service Providers (ANSP’s) in Europa.

Internationaal heb ik veel geleerd door mijn deelname aan het Professional and Legal Committee van de International Federation of Air Traffic Controllers Associations (IFATCA), door contacten met collega atco’s over de hele wereld en door een groot aantal verkeerstorens in de wereld te bezoeken. Deze kennis heb ik meegenomen naar Schiphol.

Sinds 1 December 2014 ben ik gestopt als operationeel verkeersleider en Supervisor op Schiphol TWR/APP en is mijn focus volledig naar ATCO gegaan.

POOL:

ATCO beschikt tevens over een pool van (ex-) operationele VKL’s, Instructeurs en Supervisors.