?>

Wij geven presentaties en lezingen over Air Traffic Control

Door uitleg te geven hoe een complex systeem van verkeersafhandeling werkt op een drukke luchthaven als Schiphol krijgen de aanwezigen meer begrip van en voor deze logistieke uitdaging. Door tevens uitleg te geven over de vele regels die rondom de luchtvaart zijn ontwikkeld, bieden wij meer inzicht in de complexe wereld van ATC en haar raakwerelden.

Deze presentatie is geschikt voor mensen die meer inzicht willen hebben in ATC en is een goede voorloper van de beknopte ATC-cursus die wij aanbieden. Maar ook bij bedrijfsuitjes en teambuidingdagen slaat deze presentatie aan omdat veel mensen van nature geïnteresseerd zijn in de luchtvaart. Deze presentatie geeft een goede kijk in deze wereld waardoor passagiers tijdens hun volgende bezoek aan Schiphol ineens inzicht hebben in het hele proces van start tot en met landing.

Foto Leander TWR

Wij geven presentaties en lezingen over Human Factors in Air Traffic Control

Human Factors, ofwel hoe mensen omgaan met hun omgeving.

Zo’n 70% van ongelukken en incidenten in de luchtvaart blijkt terug te voeren op menselijk handelen en/of denken. Door onderzoek naar Human Factor (HF) aspecten te doen bij ongelukken en incidenten en trainingen in HF’s en in Crew- of Team Resource Management (CRM/TRM) in te voeren, is er in de luchtvaart veel bereikt.

Dit alles met het doel herhaling te voorkomen.

Door in een presentatie gebruik te maken van analyses van werkelijk gebeurde ongelukken en incidenten kunnen wij het “waarom” van deze gebeurtenissen benoemen om er vervolgens (ook buiten de luchtvaart) van te kunnen leren.

Deze presentatie is een goede voorloper van de Human Factor Training die wij aanbieden.
Ook tonen wij U door praktijkvoorbeelden te presenteren vanuit de ATC-wereld, hoe er een begin is gemaakt om een “blame cultuur” te veranderen naar een cultuur waarin mensen het leuk zijn gaan vinden om hun eigen fouten te delen om er samen  beter van te worden.

Wij geven presentaties en lezingen naar wens over Air Traffic Control

Op verzoek kunnen wij in overleg met u een presentatie naar wens aanbieden. U kunt aangeven waar de informatiebehoefte m.b.t. ATC en/of b.v. de afhandeling van vliegverkeer op Schiphol ligt. Wij verzorgen vervolgens een “maatpak” om antwoord op uw bestaande vragen te geven.

Bent U geïnteresseerd of heeft U vragen? contact schiphol-toren3

Note: Wij onthouden ons bij alle lezingen en presentaties van oordeelsvorming of politieke standpuntinname. Wij willen kennis overdragen, geen mening.

Offerte afbeeldingOfferte afbeelding