?>

Ons motto is: “Leren van en over Air Traffic Control”

 

Daarom verzorgen wij advies, trainingen, presentaties en workshops.

Wij doen dit op een praktijkgerichte wijze, gestoeld op jarenlange operationele ervaring in Air Traffic Control met name op Schiphol.
Door te putten uit een groot scala aan (zelf ervaren) praktijkvoorbeelden kunnen wij theoretische kennis tot leven brengen en een hoge mate van begrip creëren in plaats van louter theoretische kennis overbrengen.
Door begrip te creëren voor het “waarom” achter de theorie kan deze eenvoudiger worden overgedragen en zal deze ook langer paraat blijven.

“A picture tells more than a thousand words” geldt ook hier.

Wij kunnen door onze ervaring met het gebruik en trainen van het Air Traffic Management Systeem (ATM-systeem) zoals dat op Schiphol wordt gebruikt andere instanties en bedrijven adviseren en assisteren bij (nieuwe) ontwikkelingen of veranderingen in een dergelijke systeem.
Ook kunnen wij de “mens” aspecten samenbrengen met de ” machine en procedure” kennis.

 

WP_20130911_001

Maar wij willen ook andere sectoren laten leren van onze kennis en ervaring:

Ook buiten de luchtvaartsector is gebleken dat het delen van onze kennis en ervaring in Air Traffic Control zinvol kan zijn.

In de luchtvaart was eerst de techniek de grootste oorzaak van ongelukken en incidenten maar inmiddels is het accent al enige tijd verschoven naar de mens als veroorzaker, de Human Factor.
Daarom is er veel tijd (en middelen) gestopt  in het onderzoeken van deze Human Factors om er van te leren en vooral ook om herhaling te voorkomen.
Deze inzet heeft geleid tot antwoorden op b.v. de volgende vragen:

  • Waarom lopen processen vaak anders dan (in theorie) bedacht?
  • Waarom worden er in ons bedrijf soms fouten gemaakt?
  • Is de wijze waarop wij met (onbedoelde) fouten omgaan in ons bedrijf de juiste?

Deze vragen kunnen wij ook buiten de Luchtvaartsector helpen beantwoorden.